MAKE YOUR LIFE EASI ER. 20 22 ICE SKATING


O NAS Astraja to rodzinna firma, która od 2010roferuję  kostiumy  startowe,  treningoweoraz  akcesoria  m.  in.  do  gimnastykiartystycznej,  akrobatyki,  gimnastyki sportowej,  łyżwiarstwa  figurowego  czytańca.  Przez  długie  lata  konsekwentniebudujemy pozycję krajowego lidera rynku,stale wzbogacając ofertę o nowe produkty.Wysokiej  jakości  materiały  pozyskiwaneod  światowych  potentatów  branżywłókienniczej,  dbałość  o  najmniejszeszczegóły  i  elegancki  krój  charakteryzująkreacje  z  kolekcji  naszej  firmy,  która  odwielu  lat  zaspokaja  potrzeby  nawetnajbardziej  wymagających  Klientów. Produktom z naszych kolekcji poświęcamyszczególną  uwagę  na  każdym  etapie  ichprodukcji.  Od  rysowania  pierwszychszkiców,  przez  selekcję  tkanin  i  dobórodpowiedniej  palety  kolorystycznej,  poskomponowanie  zestawów  produktowychodpowiednio  tak,  aby  nadążyć  zanajnowszymi  trendami.  Wszystko  to  zmyślą  o  Państwa  wygodzie  i  satysfakcji.Zadowolenie Klientów jest dla nas sprawąnajważniejszą,  dlatego  też  dokładamywszelkich  starań,  aby  zamówienia  byłyrealizowane  błyskawicznie,  a  oferowanytowar  był  najwyższej  jakości.  Dziękizaangażowaniu  naszych  fachowców, którzy  chętnie  udzielają  porad,  zakupy  unas stają się czystą przyjemnością. Astraja is a family company that has beenoffering  competing  and  training  costumesand  accessories  since  2010,  including  forrhytmic  gymnastics,  acrobatics,  artisticgymnastics, figure skating or dancing. Formany  years,  we  have  been  consistentlybuilding  the  position  of  the  domesticmarket  leader,  constantly  enriching  ouroffer  with  new  products.  High-qualitymaterials  obtained  from  world  leaders  inthe  textile  industry,  attention  to  thesmallest  details  and  an  elegant  cutcharacterize  the  creations  from  ourcompany's  collection,  which  for  manyyears  has  satisfied  the  needs  of  even  themost  demanding  customers.  We  payspecial attention to the products from ourcollections  at  every  stage  of  theirproduction.  From  drawing  the  firstsketches,  through  the  selection  of  fabricsand the selection of the appropriate colorpalette,  to  composing  product  setsappropriately  so  as  to  keep  up  with  thelatest  trends.  All  this  with  your  comfortand  satisfaction  in  mind.  Customersatisfaction is the most important thing forus,  therefore  we  make  every  effort  toensure that orders are carried out quicklyand  that  the  offered  goods  are  of  thehighest quality. Thanks to the commitmentof  our  professionals  who  are  willing  toprovide advice, shopping with us becomespure pleasure.
KATEGOR I E P R O D UK T Ó W PRODUCT  CATEGORIES


TRENINGOWE 7 KOSTIUMY 37 AKCESORIA 45 BLUZY 8 KAMIZELKI 16 KOSZULKI 19 SPODNIE 27 KOMPLETY 31 POKROWCE 46 PLECAKI 50 BIZUTERIA 54 APLIKACJE HOTFIX 58 PODUSZKI 66 PODKLADKI 70 OPASKI 74 INNE 76 TRAINING HOODIES VESTS T-SHIRTS PANTS SETS LEOTARDS ACCESSORIES COVERS BACKPACKS JEWELLERY HOTFIX APPLICATIONS PILLOWS PADS BANDS OTHER
T R E N I N G O W E TRAINING


180 PLN / 230 PLN B L U Z Y BASIC BLACK THERMO THERMO SASY 180 PLN / 230 PLN HOO D I E S KOLORY APLIKACJI CEKINOWYCH COLORS OF SEQUIN APPLICATIONS


180 PLN / 230 PLN CUBES THERMO 215 PLN / 265 PLN ICE 1 BASIC THERMO 215 PLN / 265 PLN ICE2 BASIC THERMO 215 PLN / 265 PLN ICE3 BASIC THERMO


ICE4 BASIC THERMO ICE5 BASIC THERMO ICE6 BASIC THERMO ICE7 BASIC THERMO ICE8 BASIC THERMO ICE9 BASIC THERMO 215 PLN / 265 PLN


ICE10 BASIC THERMO ICE11 BASIC THERMO ICE14 BASIC THERMO ICE15 BASIC THERMO ICE16 BASIC THERMO ICE17 BASIC THERMO 215 PLN / 265 PLN


ICE18 BASIC THERMO 215 PLN / 265 PLN ICE20 BASIC THERMO 215 PLN / 265 PLN
Z ka mien ia Z ka mien ia Z ka mien ia Ice1 Ice1 Ice1 Ic Ic Ic 220 pln / 270 pln 220 pln / 270 pln 220 pln / 270 pln


ce4 ce4 ce4 ami ami ami Ice17 Ice17 Ice17 220 pln / 270 pln 220 pln / 270 pln 220 pln / 270 pln 230 pln / 280 pln 230 pln / 280 pln 230 pln / 280 pln


K A M I Z E L K I V E S T S Basic Basic Basic 130 pln /  150 pln 130 pln /  150 pln 130 pln /  150 pln *rozmiary 128, 134, 140, 146, 152, XXS, S


Ice4 Ice4 Ice4 Ice1 Ice1 Ice1 Ice17 Ice17 Ice17 170 pln /  190 pln 170 pln /  190 pln 170 pln /  190 pln 170 pln /  190 pln 170 pln /  190 pln 170 pln /  190 pln 180 pln /  200 pln 180 pln /  200 pln 180 pln /  200 pln
65 PLN / 75 PLN K O S Z U L K I SKATE LIFE FLIP 65 PLN / 75 PLN T - S H I R T S


KOSZ ULKI BAW EŁNI A ICE1 ICE2 ICE3 KOSZULKI OBJĘT CERTYFIKATEM OEKO PO KOLORY APLIKACJI CEKINOWYCH COLORS OF SEQUIN APPLICATIONS


*r oz m ia ry  12 2,  13 2,  14 4,  15 6,  16 8,  X S,  S , M , L *k os zu lk i d os tę pn e  w  tr ze ch  k ol or ac h  - r óż ow y,  g ra na to w y,  c za rn y, bi ał y,  li m on ko w y KI ANE ICE4 ICE5 ICE6 ICE7 TE O-TEX  MATERIAŁ SINGLE JERSEY  ELASTYCZNY ŚCIĄGACZ   TAŚMA WZMACNIAJĄCA W KONTRASTOWYM KOLORZE   ODWÓJNE SZWY BOKI BEZSZWOWE  60 PLN 60 PLN


ICE1 KOSZ ULKI BAW EŁNI A ICE8 ICE9 ICE10 KOSZULKI OBJĘT CERTYFIKATEM OEKO PO KOLORY APLIKACJI CEKINOWYCH COLORS OF SEQUIN APPLICATIONS


*rozmiary 122, 132, 144, 156, 168, XS, S, M, L KI ANE ICE11 ICE14 ICE15 ICE16 TE O-TEX  MATERIAŁ SINGLE JERSEY  ELASTYCZNY ŚCIĄGACZ   TAŚMA WZMACNIAJĄCA W KONTRASTOWYM KOLORZE   ODWÓJNE SZWY BOKI BEZSZWOWE  60 PLN 60 PLN *r oz m ia ry  12 2,  13 2,  14 4,  15 6,  16 8,  X S,  S , M , L *k os zu lk i d os tę pn e  w  tr ze ch  k ol or ac h  - r óż ow y,  g ra na to w y,  c za rn y, bi ał y,  li m on ko w y


ICE1 KOSZ ULKI BAW EŁNI A ICE17 ICE18 KOSZULKI OBJĘT CERTYFIKATEM OEKO PO KOLORY APLIKACJI CEKINOWYCH COLORS OF SEQUIN APPLICATIONS


*rozmiary 122, 132, 144, 156, 168, XS, S, M, L KI ANE ICE19 ICE2 0 ICE2 3  MATERIAŁ SINGLE JERSEY  ELASTYCZNY ŚCIĄGACZ   TAŚMA WZMACNIAJĄCA W KONTRASTOWYM KOLORZE   ODWÓJNE SZWY BOKI BEZSZWOWE  60 PLN 60 PLN *r oz m ia ry  12 2,  13 2,  14 4,  15 6,  16 8,  X S,  S , M , L *k os zu lk i d os tę pn e  w  tr ze ch  k ol or ac h  - r óż ow y,  g ra na to w y,  c za rn y, bi ał y,  li m on ko w y
190 PLN / 220 PLN S P O D N I E THERMO SKIRT P AN T SS 155 PLN / 185 PLN GETRY THERMO BASIC


BASIC FLORAL 195 PLN / 225 PLN BASIC SNOWFLAKE 195 PLN / 225 PLN


THERMO COLOR 190 PLN / 220 PLN THERMO BUTKAWRY 160 PLN *rozmiary 92-152
K O M P L E T Y S E T S 100 PLN / 140 PLN FLAMING 100 PLN / 140 PLN PALM


110 PLN / 140 PLN 110 PLN / 140 PLN


110 PLN / 140 PLN 110 PLN / 140 PLN
O IL
K O S T I U M Y LEOTARDS


BUTTERFLY THERMO PINK 200 PLN / 240 PLN BUTTERFLY THERMO YELLOW 200 PLN / 240 PLN *rozmiary 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152


BLUE 270 PLN / 380 PLN MAGENTA 375 PLN / 415 PLN


P R Z Y K Ł A D O W E    R E A L I Z A C J E S A M P L E   P R O J E C T S


A K C E S O R I A ACCESSORIES


70 PLN P O K R O W C E ICE PINK ICE MULTI 70 PLN C OV ER S


CHERRY BLOSSOM 70 PLN SNOW WHITE 70 PLN SNOW BLACK 70 PLN ICE BLUE 70 PLN


ICE DENIM 70 PLN ON ICE 70 PLN ICE MAGIC 70 PLN
45 PLN P L E C A K I ICE PINK ICE MULTI 45 PLN B A C K P A C K S


ICE BLUE 45 PLN CHERRY BLOSSOM 45 PLN


MAGIC ICE 45 PLN ICE DENIM 45 PLN


BORN TO SKATE 45 PLN ICE LIGHT 45 PLN


45 PLN B I Ż U T E R I A SKATE PINK SKATE BLUE 45 PLN J E W ELLER Y


SKATE PURPLE 45 PLN SKATE SILVER 45 PLN


JUMP 40 PLN POSE 40 PLN HANDSTAND 40 PLN
35 pln 35 pln 35 pln A P L I K A C J E HO T F I X   H O T F I X A PP L I C A T I ONS  KOLORY APLIKACJI CEKINOWYCH COLORS OF SEQUIN APPLICATIONS Ice7 Ice7 Ice7 Ice20 Ice20 Ice20


Ice6 Ice6 Ice6 Ice2 3 Ice2 3 Ice2 3 Ice2 0 Ice2 0 Ice2 0 Ice16 Ice16 Ice16 Ice4 Ice4 Ice4


35 pln 35 pln 35 pln Ice9 Ice9 Ice9 Ice11 Ice11 Ice11 Ice8 Ice8 Ice8 Apl Apl Apl Cek Cek Cek


Ice1 Ice1 Ice1 likacje likacje likacje ekinowe ekinowe ekinowe Ice14 Ice14 Ice14 Ice3 Ice3 Ice3 Ice5 Ice5 Ice5


Ice2 Ice2 Ice2 Ic e13 Ic e13 Ic e13


Ice17 Ice17 Ice17 Ice15 Ice15 Ice15 Ice 12 Ice 12 Ice 12 Ice24 Ice24 Ice24


Apl Apl Apl Ka Ka Ka Ice1 Ice1 Ice1 Ic Ic Ic 40 pln 40 pln 40 pln


plikacje plikacje plikacje Z Z Z Kamieni Kamieni Kamieni Ice4 Ice4 Ice4 Ice17 Ice17 Ice17 Ice22 Ice22 Ice22 40 pln 40 pln 40 pln 50 pln 50 pln 50 pln 40 pln 40 pln 40 pln


35 PLN P O D U S Z K I CHERRY BLOSSOM BORN TO SKATE 35 PLN P I LL OW S


ICE PINK 35 PLN ICE DENIM 35 PLN


Ice Ice Ice Light Light Light


ATTITUDE 35 PLN ICE BLUE 35 PLN LUTZ 35 PLN


5 PLN P O D K Ł A D K I SKATE LIFE BORN TO SKATE 5 PLN P A D S


ICE LIGHT 5 PLN ICE LIFE 5 PLN ASTRAJA 5 PLN


SKATE LIFE 25 PLN BORN TO SKATE 25 PLN ICE LIGHT 25 PLN


ICE LIFE 25 PLN ASTRAJA 25 PLN


25 PLN O P A S K I BASIC BLACK BASIC PINK 25 PLN B AN D S BASIC POLAR 25 PLN


40 PLN OPASKI OCHRONNE PROTECTIVE BANDS


I N N E O T H ER S BODY OCIEPLANE 140 PLN / 180 PLN RĘKAWICZKI THERMO 40 PLN *rozmiary S, M,L


RAJSTOPY LALUNA ND2 56 PLN RAJSTOPY LALUNA SND2 56 PLN POKROWIEC LALUNA CIELISTY SND2   35 PLN POKROWIEC LALUNA CZARNY BLC4 35 PLN *r oz m ia ry  S /2 8- 32 ,  M /3 3- 37 ,  L/ 38 -4 2 *r oz m ia ry  4 -6 ,  6- 10 ,  10 -1 4,  S ,  M


Gum Gum Gum do d d włos włos włos


mki mki mki do do do sów osów osów 20 pln 20 pln 20 pln


KONTAKT UL. JEDWABNICZA 7 43-300 BIELSKO-BIAŁA POLSKA TEL. +48 668 209 788  ASTRAJASKLEP@E-ASTRAJA.COM BIURO@ASTRAJA.COM.PL “It’s everything for me. Without figure skating,  I am nothing.” „Dla mnie to wszystko. Bez łyżwiarstwa figurowego jestem nikim”. ~ Evgeni Plushenko