1    64 ste  jaargang nummer 4 september / oktober 2019            De Tippelaar                 


2    Bestuur Wandelsportvereniging V.T.M.  te Maassluis    Voorzitter / Redactie   Secretaris / Leden administratie  Ria Hendriksen    Maarten van der Meer  Merellaan 1171    Kluisweer 18  3145 GL  Maassluis    3155 BJ  Maasland  Tel: 010-5910055    Tel: 010-5921633  Email: arnria@gmail.com  Email: vtm.secretaris@gmail.com   Penningmeester    Algemeen Bestuurslid  Linus Slaman      John Reijmer  Sportlaan 37a     Heldringstraat 2 zw  2678 VN  De Lier    3144 CG  Maassluis  Tel: 0174-512480 Email: a.slaman@kpnplanet.nl  Algemeen Bestuurslid  Algemeen Bestuurslid  Henny Dammers-Eikmans  Nel Holleman  Havikstraat 22     van het Hoffdreef 32  3145 AE  Maassluis    3146 BR  Maassluis   Kantinebeheer Michel Willemsen Prins Bernardstraat 4 2691 VK  ‘s-Gravenzande Tel: 0174-413287 na 18.00 uur of 06-15325797  Erelid: Mevr. H.R. Dammers-Eikmans  De Tippelaar verschijnt 5 x per jaar. Kopij kunt u inleveren tot de 15 e   van de even maanden bij de redactie van de Tippelaar  Website van w.s.v. V.T.M. is: www.wandelcentrum-vtm.nl    


3    Commissie’s Wandelsportvereniging V.T.M.   Commissie 1: Contacten naar KWBN, regio West Ria Hendriksen-van Leeuwen, Merellaan 1171, 3145 GL  Maassluis Tel: 010-5910055 Email: arnria@gmail.com  Commissie 2: Parcoursbouwers Yvonne Maas de Baat,      Franklin van der Ende,  Koppeldijk 4,           Maarland ZZ 92,  3079 TT  Rotterdam        3231 CL  Brielle  Tel: 06-44756552        Tel: 0181-413322  Email: c.maasdebaat@chello.nl  Email: franklin8562@ziggo.nl   Commissie 3: Spelleiding, felicitatie    Technisch beheer:  Henny Dammers-Eikmans,      Willem Holleman,  Havikstraat 22,        van het Hoffdreef 32,  3145 AE Maassluis        3146 BR  Maassluis  Tel: 010-5918844           Contributie: (Betaalmaand januari)  € 30,00 per jaar voor leden  € 15,00 voor donateurs.    Tippelaar per post (wanneer niet woonachtig in Maassluis / Maasland) kost € 10,00 extra voor de portokosten. Opzeggen van het lidmaatschap voor 15 oktober van het lopende jaar.  Betalingen: IBAN NL26INGB0003242262 t.n.v. w.s.v. V.T.M. Merellaan 1171, 3145 GL  Maassluis  Clubhuisexploitatie: Wordt verzorgd door 1 leidinggevende en 1 assistent. Bereikbaar alleen op woensdag vanaf 8.00 uur – 13.30 uur.  Of van 19.30 uur – 22.30 uur op tel: 010-5990026 


4    Voorwoord    Al is het laat wil ik namens het bestuur iedereen die een vierdaagse feliciteren met deze prestatie. Op 21 juli kreeg ik het droevige nieuws dat Jos Klein plotseling was overleden. Nel en Ria zijn namens het bestuur naar de condoleance geweest. Er waren ook enkele leden aanwezig.  En eind augustus kregen we te horen dat Aad Lagraauw was aangereden door een dronken automobilist.   Op de brief die aan alle leden is gestuurd hebben we verschillende reacties gekregen.  Er waren twee personen die wel interesse hadden. En daar hebben we contact gehad.  Nadat we met elkaar hebben gesproken heeft een persoon zich teruggetrokken.  Bij de Furie-ade mars kwamen 245 personen wandelen. We hebben heel wat complementen gekregen.   Voorzitter Ria Hendriksen                    


5    Klaverjassen 11 september   Gelukkig waren alle kaarters er weer, alleen moest Maarten even gebeld worden maar Ria was zo goed om even voor hem te starten.  Klaverjassen 9 oktober   Helaas was Maarten niet aanwezig, maar gelukkig speelde Ria voor hem  De stand:     Klaverjassen '19/'20  sep.  okt  nov  Totaal  1  Franklin v.d. Ende  2968  3496     6464  2  An Schippers  3660  2783     6443  3  Riet Rietdijk  3533  2910     6443  4  Marleen Vreugdenhil  3156  3087     6243  5  Henny Dammers  3019  3061     6080  6  Maarten v.d. Meer  3019  2809     5828  7  Wil Hamers  2440  3288     5728  8  Wil Smienk  2501  2702     5203    In de kopgroep, zit erg weinig verschil, dus ik ben benieuwd, hoe het de volgende keer zal zijn!! Dat is op woensdag 13 november a.s.  Henny.         


6    501 darten 19 september  Doordat er verschillende mensen nog op vakantie zijn waren er minder  deelnemers. De indeling wordt gedaan d.m.v. het trekken van kaarten.  Zo speelde Willem, Jaime, Arnold en Emmanuel samen. Na vijf spellen  had Willem 50 punten. Hij had dus alle spellen als eerste uitgegooid.  Kilian, Ria, Resi, Patrisio en Frans speelde op het andere bord. Frans  had hier de meeste punten.  501 darten 16 oktober  Er waren enkele afzeggingen. Maar Frans van Terwisga kwam dit keer ook meespelen. En vond het zo geslaagd dat hij ook met de competitie mee gaat doen. Op het eerste bord speelde Ria, Kilian en Willem. Kilian was hier de winnaar. Op het volgende bord speelde Barbera, Frans, Emmanuel en Resi. Hier ging Barbera er met de winst vandoor.   De stand:      501 Darten '19/'20  sep  okt  nov  dec  Totaal  1  Emmanuel Mulder  47  45        92  2  Frans van Beers  50  40        90  3  Kilian Bergwerf  42  48        90  4  Ria Hendriksen  45  43        88  5  Barbera van Beers  40  48        88  6  Willem Holleman  42  44        86  7  Patrisio Vermeij  43  40        83  8  Frans van Terwisga  40  42        82  9  Michel Willemsen  41  40        81  10  John Reijmer  40  40        80  11  Rebecca van Beers  40  40        80  12  Resi van Beers  40  40        80  13  Carola Simons  40  40        80  14  Carl Greve  40  40        80  15  Annet Koopmans  40  40        80  16  Danielle Duijvensteijn  40  40        80    Dit was het weer. Tot de volgende keer maar weer op 20 november. Ria.    


7    CLUBHUIS PROGRAMMA    6 november  Knutselen en Trainen voor het darten  8 november  Grote Bingo  13 november   Klaverjassen en Jokeren 20 november  501 darten 22 november  Grote Bingo 27 november  Club Bingo 4 december  Knutselen en Trainen voor het darten  6 december  Grote Bingo  11 december  Klaverjassen en Jokeren 18 december  501 darten 20 december  Grote Bingo     Komende en gaande mensen    Er zijn de afgelopen maanden geen nieuwe leden bijgekomen En er waren ook geen opzeggingen.    Er zijn wel KWBN leden die niet wandelend lid zijn geworden     


8    Enkele moppen  Een man en zijn vrouw beslissen om een code te gebruiken om aan te geven dat ze de liefde willen bedrijven, zodat hun kinderen niets te weten komen. Ze beslissen om het woord  schrijfmachine' te gebruiken. Op een dag zegt de man tegen zijn zoon van 5: 'Ga tegen mama zeggen dat papa dringend de schrijfmachine nodig heeft.' Het kind doet wat hem gevraagd wordt 'Mama, mama, papa heeft de schrijfmachine nodig. Het is dringend.' Mama zegt: 'Zeg tegen papa dat hij de schrijfmachine niet kan gebruiken omdat het lint met rode inkt in gebruik is.' De kleine brengt de boodschap over.  Enkele dagen later roept mama de zoon: 'Zeg tegen papa dat wanneer hij een brief wil typen, de schrijfmachine beschikbaar is.' De jongen brengt de boodschap over en komt terug naar zijn moeder, zeggende: 'Papa zegt dat hij de schrijfmachine niet meer nodig heeft. Hij heeft de brief al met de hand geschreven.   Een man komt op een avond een café binnen en bestelt een biertje.  "Natuurlijk, meneer. Dat is dan 5 cent," zegt de barman.  "VIJF CENT!" roept de man.  De barman knikt met zijn hoofd. Dus de man gluurt naar het menu en vraagt:  "Mag ik een lekkere sappige steak, met frietjes, doperwten en een eitje?"  "Natuurlijk meneer," antwoordt de barman, "maar nu komt het op echt geld aan."  "Hoeveel geld?" vraagt de man nieuwsgierig.  "Een kwartje." zegt de barman.  "EEN KWARTJE!" roept de man. "Waar is de eigenaar van deze tent?"  De barman antwoordt: "Die is boven met mijn vrouw."  "Wat doet hij met jouw vrouw?" vraagt de man.  De barman antwoordt met een lach: "Hetzelfde wat ik nu met hem en zijn zaak doe!."      


9    Wie zijn er jarig in november en december   4 november  Edwin Thoolen  13 november   Henny Dammers-Eikmans  15 november   Bote Prins  16 november  Lenie Vreugdenhil  17 november  An Schippers-Reynart  23 november   Maike Boers-Oudes  25 november   Aart van Dijk  1 december   Cor Euser  4 december   Ron de Zeeuw  6 december   Dirk Burger  12 december   Linus Slaman  13 december  Wil Hamers  17 december   Piet v.d. Aa  17 december  Arie v.d. Vliet  19 december  Frans Boers  20 december   Peter van Mil  29 december   Patrisio Vermeij  31 december   Wim Klinkspoor                 


10    Huidig Bestuur:  Voorzitter Mevr. R. Hendriksen-van Leeuwen Merellaan 1171 3145 GL  Maassluis Tel. (010) 591 00 55  Email: arnria@gmail.com   Secretaris Dhr. M.P. van der Meer Kluisweer 18 3155 BJ  Maasland Email: vtm.secretaris@gmail.com  Penningmeester    Algemeen Bestuurlid  Dr. Albert Schweitzerdreef 475  Dhr. A.J. Slaman    Mevr. H. Dammers-Eikmans  3146 TA  Maassluis  Burg Cramerlaan 86  Havikstraat 22    Tel. (010) 599 00 26  2678 AN  De Lier    3145 AE Maassluis    www.wandelcentrum-vtm.nl   Kantinebeheer    Algemeen Bestuurslid  Algemeen Bestuurslid  Dhr. M. Willemsen    Dhr. J.T Reijmer    Mevr. N. Holleman  Prins Bernhardstraat 4  Heldingstraat 2 zw    van het Hoffdreef 32  2691 VK  ’s-Gravenzande  3144 CG  Maassluis  3146 BR  Maassluis  Tel. (0174) 41 32 87     L.S.,  Wij heten u van harte welkom als lid / donateur bij onze wandelsportvereniging V.T.M. Naast wandelactiviteiten is er op iedere woensdagavond clubavond met darten, sjoelen, kaarten en bingo. U leest hier meer over in ons clubblad “De Tippelaar”, die 5 keer per verenigingsjaar verschijnt. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en bij de aanvang van het lidmaatschap / donateurschap betaalt u contributie over de nog niet verstreken maanden van het lopende verenigingsjaar. Hierna betaalt u steeds de jaarlijks verschuldigde contributie in de maand januari.  Wilt u s.v.p. zelf het verschuldigde bedrag overmaken op het onderstaande rekeningnummer, er worden nl. geen acceptgiro’s verstuurd.  Wij verzoeken u het ledenaanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. U geeft daarmee tevens toestemming dat uw gegevens worden geregistreerd in een ledenbestand. Hieronder de verschillende mogelijkheden met bijbehorende tarieven: Contributie lidmaatschap  w.s.v. V.T.M. inclusief “De Tippelaar”    € 32,00  Contributie donateurschap  w.s.v. V.T.M. inclusief “De Tippelaar” minimaal)  € 15,00  Verzending van “De Tippelaar” (niet woonachtig in Maassluis / Maasland)  € 10,00   IBAN:  NL26 INGB 0003 2422 62   Namens het bestuur, R. Hendriksen- van Leeuwen Voorzitter   


11    Ledenadministratie    Dhr. M.P. van der Meer Kluisweer 18 3155 BJ  Maasland Tel. (010) 592 16 33 E-mail: vtm.secretaris@gmail.com  Bezoekadres clubgebouw Wandelcentrum V.T.M. Dr. Albert Schweitzerdreef 475 3146 TA  Maassluis Tel. (010) 599 00 26  Website: www.wandelcentrum-vtm.nl     Aanmeldingsformulier   Ja:  Noteert u mij s.v.p. als nieuw V.T.M.-lid        € 32,00  Wil  “De Tippelaar” WEL  /  NIET ontvangen     Ja:  Noteert u mij s.v.p. als nieuwe V.T.M.-niet wandelend lid   € 15,00  Wil  “De Tippelaar” WEL  /  NIET ontvangen    Ja:  Ik ontvang “De Tippelaar” per post         € 10,00  Indien u niet in Maassluis of Maasland woont    Mevr. / Dhr.  VOORLETTERS:       TUSSENVOEGSELS (VOLUIT):       ACHTERNAAM:                     ROEPNAAM:                         ADRES:                             NR.: ___    POSTCODE:             WOONPLAATS:            GEBOORTEDATUM:                            TELEFOONNUMMER:                 GSM:                     E-MAIL:                     HANDTEKENING:                       Graag inleveren bij een bestuurslid of opsturen naar de ledenadministratie.       


12    WANDELSPORTVERENIGING V.T.M.    Ria Hendriksen Merellaan 1171 3145 GL  Maassluis tel. 010-5910055 arnria@gmail.com     Dr. Albert Schweitzerdreef 475  www.wandelcentrum-vtm.nl    3146 TA  Maassluis   WANDELPROGRAMMA 2019    35 e  KILOMETERVRETERMARS  Zaterdag 14 maart 2020 Afstanden: 10-20-30-40 km. Starttijd vanaf 8.00 uur      Sluiting 17.00 uur   7 e  ORANJE-MARS  Maandag 27 april 2020 Afstanden: 5-10-15-25 km. Starttijd vanaf 9.00 uur      Sluiting 15.00 uur   64 e  VERTO-MARS  Zaterdag 27 juni 2020 Afstanden: 5-10-20-30-40-50 km Starttijd voor 40-50 km vanaf 7.00 uur   Overige afstanden 8.00 uur    Sluiting 18.00 uur   35 e  FURIE-ADEMARS  Zaterdag 3 oktober 2020 Afstanden: 7-15-20-30 km Starttijden vanaf 8.00 uur    Sluiting 17.00 uur   MIDWEEKTOCHTEN Iedere woensdag Afstanden: 5-10-15km Starttijd vanaf 9.00 uur      Sluiting 13.30 uur     Retouradres:  3145 GL 1171