1    64 ste  jaargang nummer 5 november/december 2019         De Tippelaar                 


2    Bestuur Wandelsportvereniging V.T.M.  te Maassluis    Voorzitter / Redactie   Secretaris / Ledenadministratie  Ria Hendriksen    Maarten van der Meer  Merellaan 1171    Kluisweer 18  3145 GL  Maassluis    3155 BJ  Maasland  Tel: 010-5910055    Tel: 010-5921633  Email: arnria@gmail.com  Email: vtm.secretaris@gmail.com   Penningmeester    Algemeen Bestuurslid  Linus Slaman      John Reijmer  Sportlaan 37a     Heldringstraat 2 zw  2678 VN  De Lier    3144 CG  Maassluis  Tel: 0174-512480 Email: a.slaman@kpnplanet.nl  Algemeen Bestuurslid  Algemeen Bestuurslid  Henny Dammers-Eikmans  Nel Holleman  Havikstraat 22     van het Hoffdreef 32  3145 AE  Maassluis    3146 BR  Maassluis   Kantinebeheer Michel Willemsen Prins Bernardstraat 4 2691 VK  ‘s-Gravenzande Tel: 0174-413287 na 18.00 uur of 06-15325797  Erelid: Mevr. H.R. Dammers-Eikmans  De Tippelaar verschijnt 5 x per jaar. Kopij kunt u inleveren tot de 15 e   van de even maanden bij de redactie van de Tippelaar  Website van w.s.v. V.T.M. is: www.wandelcentrum-vtm.nl  


3    Commissie’s Wandelsportvereniging V.T.M.   Commissie 1: Contacten naar KWBN, regio West Ria Hendriksen-van Leeuwen, Merellaan 1171, 3145 GL  Maassluis Tel: 010-5910055 Email: arnria@gmail.com  Commissie 2: Parcoursbouwers Yvonne Maas de Baat,      Franklin van der Ende,  Koppeldijk 4,           Maarland ZZ 92,  3079 TT  Rotterdam        3231 CL  Brielle  Tel: 06-44756552        Tel: 0181-413322  Email: c.maasdebaat@chello.nl         Email: franklin8562@ziggo.nl   Commissie 3: Spelleiding, felicitatie    Technisch beheer:  Henny Dammers-Eikmans,      Willem Holleman,  Havikstraat 22,        van het Hoffdreef 32,  3145 AE Maassluis        3146 BR  Maassluis  Tel: 010-5918844           Contributie: (Betaalmaand januari) € 32,00 per jaar voor KWBN / w.s.v. V.T.M. leden. € 15,00 voor w.s.v. V.T.M. leden.    Tippelaar per post (wanneer niet woonachtig in Maassluis / Maasland) kost € 10,00 extra voor de portokosten. Opzeggen van het lidmaatschap voor 15 oktober van het lopende jaar.  Betalingen: IBAN NL26INGB0003242262 t.n.v. w.s.v. V.T.M. Merellaan 1171, 3145 GL  Maassluis  Clubhuisexploitatie: Wordt verzorgd door 1 leidinggevende en 1 assistent. Bereikbaar alleen op woensdag vanaf 8.00 uur  – 13.30 uur of  van 19.30 uur  – 22.30 uur op tel: 010-5990026   


4    Voorwoord    Het jaar loopt alweer aardig naar het einde en dat is voor het bestuur een reden om zich alweer voor te bereiden op de jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op wo 29 januari 2020. Wij als bestuur wensen alle leden prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020.  Verder is Yvonne, samen met Franklin, al de KV-mars aan het voorbereiden. Graag zouden we een paar pijlers erbij hebben, wie is er bereid om daarbij te helpen? U kunt u aanmelden bij Yvonne of Ria Hendriksen.  Voorzitter Ria Hendriksen         BELANGRIJK    Er worden vanaf 1 januari geen  verjaardagskaarten meer verstuurd   


5      SIGARENMAGAZIJN  HARTELUST     Postzegels     Strippenkaarten     Abonnementen     Staatloten     Tijdschriften     Schrijfwaren     Wenskaarten     Fotohome     Sens ticketbox     lotto      Rembrandtlaan 1  3141 HH  Maassluis  Tel.: 010-5913184    Lentink Bloemen v.o.f            Maassluis  P.C. Hooftlaan 168,  Telefoon 010-5913734  Rozenburg  Emmastraat 50,  Telefoon 0181-214832       De ijsmaker Jeroen  Markt 1 3142 GE Maassluis  www.deijsmakerjeroen.nl     


6       Klaverjassen 13 november  Er zijn vanavond drie kaarters afwezig, maar gelukkig zijn er drie invallers gevonden zodat er toch aan twee tafels gekaart kan worden. Op deze avond is er wel een wijziging in de kopgroep gekomen. Ben benieuwd of ik dat vast kan houden. Tot de volgende keer. Hopelijk is dan iedereen weer aanwezig.  Wil Hamers    Klaverjassen 11 december   Ja het jaar is al haast weer om en daarom kaarten we deze avond alweer voor de laatste keer dit jaar  De stand:     Klaverjassen '19/'20  sep.  okt  nov  dec  Totaal  1  Franklin v.d. Ende  2968  3496  4019  3001  13484  2  Wil Hamers  2440  3288  4019  3159  12906  3  An Schippers  3660  2783  2613  3208  12264  4  Riet Rietdijk  3533  2910  3301  2396  12140  5  Marleen Vreugdenhil  3156  3087  2715  3002  11960  6  Henny Dammers  3019  3061  2619  2735  11434  7  Wil Smienk  2501  2702  2945  2802  10950  8  Maarten v.d. Meer  3019  2809  2365  2693  10886   Ik wens iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar!!! En we kaarten weer op 8 januari 2020 Fijne Feestdagen  Henny  


7        Ed Schoenservice  Daar gebeurt meer!     Schoenreparatie  Kledingherstel/verstel  Stomerij  Sleutels kopiëren  Verkoop en graveren van  Sportprijzen  relatiegeschenken    Zuidvliet 6  3141 AL  MAASSLUIS  Tel.: 5922851      


8    501 darten 20 november  Het is weer gezellig druk. Er wordt op drie borden gespeeld. Na het trekken van de kaarten spelen Frans, Kilian en Ria op het eerste bord. Na  vijf  spellen  heeft  Frans  de  meesten  punten.  Op  het  volgende  bord  de volgende spelers; Resi, Barbera en John. Barbera heeft een goeie avond want ze verliest maar een spel. En heeft daar door de meeste punten van de avond. Op  het  laatste  bord  spelen Willem,  Emanuel  en  Michel.  Willem  behaaldt  hier de meesten punten.   501 darten 18 december  Er zijn vanavond negen personen voor het darten. Op bord een was Frans van beers de winnaar. Op bord twee Emmanuel en op het laatste bord zijn Barbera en Frans van Terwisga gelijk geëindigd.  De stand:     501 Darten '19/'20  sep  okt  nov  dec  jan  feb  mrt  apr  mei  jun  Totaal  1  Emmanuel Mulder  47  45  47  48                    187  2  Frans van Beers  50  40  48  48                    186  3  Barbera van Beers  40  48  49  47                    184  4  Kilian Bergwerf  42  48  45  46                    181  5  Willem Holleman  42  44  48  45                    179  6  Ria Hendriksen  45  43  42  41                    171  7  Frans van Terwisga  40  42  40  47                    169  8  Resi van Beers  40  40  45  43                    168  9  Patrisio Vermeij  43  40  40  40                    163  10  Michel Willemsen  41  40  41  41                    163  11  John Reijmer  40  40  41  40                    161  12  Carola Simons  40  40  40  40                    160  13  Carl Greve  40  40  40  40                    160  14  Annet Koopmans  40  40  40  40                    160  15  Danielle Duijvensteijn  40  40  40  40                    160   Ik wil langs deze weg namens het hele bestuur alle leden fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen.  Ria     


9    CLUBHUIS PROGRAMMA    3 januari  Grote Bingo  4 januari  NIEUWJAARS RECEPTIE VAN 14.00 TOT 16.00 UUR  8 januari  Klaverjassen   15 januari  501 darten  17 januari  Grote Bingo  22 januari  Club Bingo  29 januari  JAARVERGADERING 20.00 UUR  31 januari  Grote Bingo  5 februari  Sjoelen en Trainen voor het darten  12 februari  Klaverjassen   14 februari  Grote Bingo  19 februari  501 darten  26 februari  Clubbingo     Komende en gaande mensen    Er zijn de afgelopen maanden geen opzeggingen van leden            


10    Wie zijn er jarig in januari en februari   3 januari   Nel Holleman  4 januari   Simon v.d. Marel  4 januari   Coby van der Burg-Driessen  16 januari   Nic van Leeuwen  18 januari   Peter van den Berg  2 februari   Kees Veerman  2 februari   Nico van Dijk  4 februari   Hanneke Reintjes-Leenheer  11 februari   Ria Dammers  18 februari   Cor Buis  25 februari   Jaime Brugman        


11       Jaarverslag 2019 w.s.v. V.T.M.    Algemeen:  We  beginnen  dit  jaar  op  zaterdagmiddag  5  januari  met  de nieuwjaarsreceptie. Het weer is winderig en koud en dus maar met de auto  naar  de  kantine  van  w.s.v.  V.T.M.  Op  het  hoogtepunt  van  deze middag  zijn  er  35  mensen  aanwezig.  We  hebben  wederom  de burgemeester  en  wethouder  niet  uitgenodigd.  Michel  heeft  alles  weer goed geregeld en het ontbreekt ons aan niets. AT is wel uitgenodigd en een  aantal  bestuursleden  van  AT  is  aanwezig.  Aan  het  einde  van  de middag kijken we terug op een gezellige middag.  Op  woensdag  30  januari  wordt  de  algemene  ledenvergadering gehouden met bedroevend weinig aanwezige leden. Het bestuur is van mening  dat  dit  niet  motiverend  werkt.  Willem  Holleman  heeft  de  kas gecontroleerd  en  deelt  mede  dat  hij  e.e.a.  heeft  nagekeken  en  geen gekke  dingen  is  tegengekomen.  De  penningmeester  wordt  gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Volgend jaar (2020) wordt de contributie voor KWBN / w.s.v. V.T.M. leden met € 2,-- verhoogd. In juli overlijdt  Jos  Klein  (Maassluis)  en  in  november  Sjaan  Verheij (Maasland), beide zijn KWBN / w.s.v. V.T.M. lid.  Ons aller  Aadje (Aad Lagraauw)  wordt  eind  augustus  geschept  door  een  dronken automobilist  en  belandt  na  enkele  operaties  in  een  verzorgingshuis  te Vlaardingen. We zijn dit jaar in oktober begonnen met de Tippelaar per e-mail naar de  leden  te  sturen.  Wel  moesten  we  veel  e-mailadressen  zien  te achterhalen  en  dat  is  gelukt.  Voor  leden  zonder  e-mail  wordt  de Tippelaar nog uitgeprint. Dit jaar zijn er nog enkele leden afgemeld bij de KWBN en deze zijn nu w.s.v. V.T.M. lid per 1 januari 2020. Diverse vrijwilligers  ontvangen  een  enveloppe  met  inhoud  voor  bewezen diensten.  Op  de  bestuursvergadering  in  februari  heeft  het  bestuur  de functies verdeeld: Linus Slaman        penningmeester (2020)  John Reijmer        bestuurslid (2020)  Henny Dammers-Eikmans    bestuurslid (2020)  Maarten van der Meer    secretaris/ledenadministratie (2021)   Michel Willemsen      bestuurslid/kantinezaken (2021)  Nel Holleman        bestuurslid / bingo (2022)  Ria Hendriksen-van Leeuwen  voorzitter (2022)   


12    Onze wandeltochten:  Kilometervretermars zaterdag 9 maart: Er komen 347 wandelaar naar Maassluis om de Kilometervretermars te gaan  lopen.  Er  komen  geen  klachten  binnen.  Het  is  droog,  maar bewolkt  en  winderig.  Ria  heeft  voldoende  krentenbollen  besteld.  De Schrobbeler  wordt  ook  nog  steeds  gewaardeerd  door  de  wandelaars. Willem en Arnold hebben de wagenrust bemand en zo de 20, 30 en 40 km  wandelaars  voorzien  van  krentenbol  en  een  vingerhoedje Schrobbeler.  Oranjemars op zaterdag 27 april: Er zijn 430 wandelaars naar Maassluis gekomen om de Oranjemars te wandelen.  Weinig  commentaar  gekregen  van  de  wandelaars.  De routes  gaan  door  Maassluis  en  Maasland.  Het  weer  is  goed  in  de ochtend, maar  s’ middags heeft het geregend.   Vertomars op zaterdag 22 juni: Er  komen  407  wandelaars  onze  wandeltocht  lopen.  Het  is  deze  dag warm  weer.  Wel  heeft  het  in  de  middag  nog  geregend.  Willem  en Carola  hebben  de  tomatenpost  bemand.  Goede  commentaren ontvangen.  Furieademars op zaterdag 5 oktober: Er  komen  245  wandelaars  onze  wandeltocht  lopen.  Men  is  tevreden over  het pijlen. In Maasland moest de route worden omgeleid wegens een  afsluiting.  Het  is  deze  dag  mooi  weer.  Er  is  nog  een  bus  uit Hoogherheide gekomen met 40 wandelaars erin en dat tikt lekker aan. We  weten  niet  waar  de  vergunning  is  gebleven  en  of  deze  wel  naar onze vereniging is verstuurd.  De Midweektochten: De midweektochten laten een constant aantal deelnemers zien. Veelal zijn  Nel,  Hennie  en  Ria  op  de  woensdag  aanwezig.  Nel  verzorgd  de wandelaars  goed  als  ze  terug  keren  in  onze  kantine.  Het  aantal wandelaars  op  de  woensdagmorgen  schommelt  tussen  de  20  en  35. De  maand  juli  en  de  eerste  2  woensdagen  van  augustus  zijn  we gesloten en dit jaar ook op wo 25 dec.   Er komen 347  wandelaar naar  Maassluis om  de  Kilometervreter mars te gaan  lopen. Er  komen geen  klachten  binnen. Het is  droog, maar  bewolkt en  winderig. Ria  heeft voldoende  krentenbollen  besteld. De  Schrobbeler  wordt ook nog  steeds  gewaardeerd  door de  wandelaars.  Willem en  Arnold hebben  de wagenrust  bemand en zo  de 20, 30 en 40  km wandelaars  voorzien van  krentenbol en  een  vingerhoedje Schrobbeler.  Oranjemars op vrijdag 27 april:  Vertomars op zaterdag 23 juni: 


13      De spelactiviteiten: Ook dit jaar zijn er op de woensdagavond spelactiviteiten gehouden. Bij het  klaverjassen  is  An  Schippers  de  winnares.  Bij  het  sjoelen  is Marleen  Vreugdenhil de beste schijvenwerpster. Het  501 darten wordt gewonnen door Kilian Bergwerf.  Vrijwilligers: Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar hebben wij als bestuur weer een beroep kunnen doen op een aantal leden die bereid zijn hand- en spandiensten te verrichten. Dit jaar zijn wij voor het eerst met  de  vrijwilligers  uit  eten  gegaan  in  de  Watertuin  te  Naaldwijk.  Wij zijn blij met deze vrijwilligers en bedanken hen dat zij op een of andere manier  hun  steentje  hebben  bij  gedragen.  In  de  toekomst  doen  we graag weer een beroep op u.  We sluiten dit jaar af met 91 leden (49 KWBN / w.s.v. V.T.M. leden en 42 w.s.v. V.T.M. leden).   Maarten van der Meer Secretaris w.s.v. V.T.M.        


14    Huidig Bestuur:   Voorzitter Mevr. R. Hendriksen-van Leeuwen Merellaan 1171 3145 GL  Maassluis Tel. (010) 591 00 55  Email: arnria@gmail.com   Secretaris Dhr. M.P. van der Meer Kluisweer 18 3155 BJ  Maasland Email: vtm.secretaris@gmail.com  Penningmeester    Algemeen Bestuurlid  Dhr. A.J. Slaman    Mevr. H. Dammers-Eikmans  Burg Cramerlaan 86  Havikstraat 22  2678 AN  De Lier    3145 AE Maassluis   Kantinebeheer    Algemeen Bestuurslid  Algemeen Bestuurslid  Dhr. M. Willemsen    Dhr. J.T Reijmer    Mevr. N. Holleman  Prins Bernhardstraat 4  Heldingstraat 2 zw    van het Hoffdreef 32  2691 VK   ’s-Gravenzande  3144 CG  Maassluis  3146 BR  Maassluis  Tel. (0174) 41 32 87     L.S.,  Wij heten u van harte welkom als lid bij onze wandelsportvereniging V.T.M. Naast wandelactiviteiten is er op iedere woensdagavond clubavond met darten, sjoelen, kaarten en bingo.  U leest hier meer over in ons clubblad “De Tippelaar”, die 5 keer per verenigingsjaar  verschijnt. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en bij de aanvang van het lidmaatschap betaalt u contributie over de nog niet verstreken maanden van het lopende verenigingsjaar. Hierna betaalt u steeds de jaarlijks verschuldigde contributie in de maand januari.  Wilt u s.v.p. zelf het verschuldigde bedrag overmaken op het onderstaande rekeningnummer, er worden nl. geen acceptgiro’s verstuurd.  Wij verzoeken u het ledenaanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. U geeft daarmee tevens toestemming dat uw gegevens worden geregistreerd in een ledenbestand. Hieronder de verschillende mogelijkheden met bijbehorende tarieven: Contributie KWBN / w,s,v, V.T.M. leden  inclusief “De Tippelaar”    € 32,00  Contributie  w.s.v. V.T.M.  leden inclusief “De Tippelaar”      € 15,00  Verzending van “De Tippelaar” per post          € 10,00  Indien u niet in Maassluis of Maasland woont.  IBAN:  NL26 INGB 0003 2422 62   Namens het bestuur, R. Hendriksen- van Leeuwen Voorzitter    


15      Ledenadministratie  Dhr. M.P. van der Meer Kluisweer 18 3155 BJ  Maasland Tel. (010) 592 16 33 E-mail: vtm.secretaris@gmail.com  Bezoekadres clubgebouw Wandelcentrum V.T.M. Dr. Albert Schweitzerdreef 475 3146 TA  Maassluis Tel. (010) 599 00 26  Website: www.wandelcentrum-vtm.nl   Aanmeldingsformulier    Ja: Noteert u mij s.v.p. als nieuw KWBN / w,s,v, V.T.M.-lid    € 32,00  Wil “De Tippelaar” WEL  /  NIET ontvangen      Ja: Noteert u mij s.v.p. als nieuw w.s.v. V.T.M. lid   € 15,00  Wil “De Tippelaar” WEL  /  NIET ontvangen    Ja:  Ik ontvang “De Tippelaar” per post      € 10,00  Indien u niet in Maassluis of Maasland woont    Mevr. / Dhr.  VOORLETTERS:       TUSSENVOEGSELS (VOLUIT):       ACHTERNAAM:                     ROEPNAAM:                         ADRES:                             NR.: ___    POSTCODE:             WOONPLAATS:            GEBOORTEDATUM:                              TELEFOONNUMMER:                 GSM:                     E-MAIL:                       HANDTEKENING:                      Graag inleveren bij een bestuurslid of opsturen naar de ledenadministratie.       


16       WANDELSPORTVERENIGING V.T.M.    Ria Hendriksen Merellaan 1171 3145 GL  Maassluis tel. 010-5910055 arnria@gmail.com     Dr. Albert Schweitzerdreef 475  www.wandelcentrum-vtm.nl    3146 TA  Maassluis   WANDELPROGRAMMA 2020    35 e  KILOMETERVRETERMARS  Zaterdag 14 maart 2020 Afstanden: 10-20-30-40 km. Starttijd vanaf 8.00 uur      Sluiting 17.00 uur   7 e  ORANJE-MARS  Maandag 27 april 2020 Afstanden: 5-10-15-25 km. Starttijd vanaf 9.00 uur      Sluiting 15.00 uur   64 e  VERTO-MARS  Zaterdag 27 juni 2020 Afstanden: 5-10-20-30-40-50 km Starttijd voor 40-50 km vanaf 7.00 uur Overige afstanden 8.00 uur    Sluiting 18.00 uur   35 e  FURIE-ADEMARS  Zaterdag 3 oktober 2020 Afstanden: 7-15-20-30 km Starttijden vanaf 8.00 uur    Sluiting 17.00 uur   MIDWEEKTOCHTEN Iedere woensdag Afstanden: 5-10-15km Starttijd vanaf 9.00 uur      Sluiting 13.30 uur     Retouradres:  3145 GL 1171