1
62ste jaargang nummer 5 november/december 2017
De Tippelaar


2
Bestuur wandelsportvereniging V.T.M.
te Maassluis
Voorzitter / Redactie
Ria Hendriksen
Merellaan 1171
3145 GL Maassluis
Tel: 010-5910055
Email: arnria@gmail.com
Secretaris / Leden administratie
Maarten van der Meer
Kluisweer 18
3155 BJ Maasland
Tel: 010-5921633
Email: vtm.secretaris@gmail.com
Penningmeester
Algemeen Bestuurslid
Linus Slaman
John Reijmer
Sportlaan 37a
Heldringstraat 2 zw
2678 VN De Lier
3144 CG Maassluis
Tel: 0174-512480
Email: a.slaman@kpnplanet.nl
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid
Henny Dammers-Eikmans
Nel Holleman
Havikstraat 22
van het Hoffdreef 32
3145 AE Maassluis
3146 BR Maassluis
Kantinecommissie
Michel Willemsen
Prins Bernardstraat 4
2691 VK `s-Gravenzande
Tel: 0174-413287 na 18.00 uur of 06-15325797
Erelid: Mevr. H.R. Dammers-Eikmans
Website van w.s.v. V.T.M. is: www.wandelcentrum-vtm.n
De Tippelaar verschijnt 5 x per jaar.
Kopij kunt u inleveren tot de 15e van de even maanden bij de redactie van de Tippelaar


3
Commissie s wandelsportvereniging V.T.M.
Commissie 1 Contacten naar KWBN, regio West
Ria Hendriksen,
Merellaan 1171,
3145 GL Maassluis
Tel: 010-5910055
Email: arnria@gmail.com
Commissie 2 Parcoursbouwers
Yvonne Maas de Baat,
Koppeldijk 4,
3079 TT Rotterdam
Tel: 06-44756552
Email: c.maasdebaat@chello.nl
Franklin van der Ende,
Maarland ZZ 92,
3231 CL Brielle
Tel: 0181-413322
Email: franklin8562@ziggo.nl
Commissie 3 Spelleiding, Felicitatie
Henny Dammers-Eikmans,
Havikstraat 22,
3145 AE Maassluis.
Tel: 010-5918844
Technisch Beheer
Willem Holleman,
van het Hoffdreef 32,
3146 BR Maassluis
Contributie ( betaalmaand januari ) 29,00 per jaar voor Leden en 13,00 voor Donateurs.
Tippelaar per post (niet woonachtig in Maassluis) kost 10,00 extra voor de portokosten.
Opzeggen van het lidmaatschap voor 15 oktober van het lopende jaar.
Betalingen: IBAN NL26INGB0003242262
t.n.v. w.s.v. V.T.M. Merellaan 1171, 3145 GL Maassluis
Clubhuisexploitatie:
Wordt verzorgd door 1 leidinggevende en 1 assistent.
Bereikbaar alleen op woensdag vanaf 8.00 uur 13.30 uur.
Of van 19.30 uur 22.30 uur op tel: 010-5990026


4
Voorwoord
Het jaar loop alweer ten einde. Er is het afgelopen jaar ook weer genoeg
gebeurd. De wandeltochten zijn goed bezocht. Wel hebben we soms het
weer niet helemaal mee en op die tochten valt de opkomst wat tegen.
De voorbereidingen voor de Kilometervretersmars zijn alweer in gang
gezet. Ik wil iedereen een gezond en gelukkig 2018 toewensen. Ook
namens de andere bestuursleden.
Voorzitter Ria Hendriksen
BELANGRIJK
Wij zijn nog steeds opzoek naar een penningmeester. Linus
heeft aangegeven dat hij wil stoppen met het
penningmeesterschap.


5
Jokeren november
Deze spelers willen voortaan gelijk starten met kaarten, omdat ze altijd nog zitten te spelen als
de klaverjassers klaar zijn!! En het is leuker om met z n alle gelijk tijdig klaar te zijn.
december
Het complete viertal ging lekker snel aan het kaarten en waren nu niet als laatste klaar
De stand:
Jokeren 17/ 18
sep okt nov dec Totaal
2 Ria Dammers
51
66
65 66
248
1 Tiffany Buis
68
48
75 59
250
4 Cor Buis
98
92
76 48
314
3 Kevin Riem
76 102 83 121 382
Ik hoop dat er in het volgende speeljaar er weer eens wat meer personen willen komen spelen.
Klaverjassen november
Op deze avond werd Wil Smienk vervangen door Linus Slaman. Maar de rest was weer
keurig aanwezig.
december
Koud en vies nat was het buiten, maar binnen werd er weer gezellig gekaart. Wil Hamers was
jarig en trakteerde!!
De stand
Klaverjassen 17/ 18
sep.
okt
nov
dec
Totaal
1 Marleen Vreugdenhil
3222 3043 3035 3409
12709
7 Riet Rietdijk
2732 3454 3129 2921
12236
6 Henny Dammers
2857 2822 3245 3178
12102
2 Wil Hamers
3614 3184 2637 2585
12020
5 An Schippers
2732 3497 2949 2832
12010
4 Maarten v.d. Meer
2755 2909 2943 2990
11597
3 Wil Smienk
3614 2368 2741 2742
11465
8 Franklin v.d. Ende
2390 2539 2637 3355
10921
Ik wens iedereen veel geluk, gezondheid en voorspoed in het komende jaar 2018.
Henny


6
Sjoelen november.
We waren met drie personen. Franklin en Riet hadden zich afgemeld.
Marleen was erg in vorm vanavond want ze stond vanaf het begin bovenaan.
december
We waren dit keer alle vijf weer aanwezig. Tijdens de spelen wisselde het regelmatig van
winnaar. Maar aan het eind van de avond had Aad de meeste punten verzameld en kreeg
daarom de tien punten.
De stand:
Sjoelen 17/ 18
sep okt nov dec
Totaal
1 Ria Hendriksen
10 10
9
9
38
2 Marleen Vreugdenhil
8
9
10
8
35
3 Aad Lagraauw
9
8
8
10
35
4 Riet Rietdijk
7
7
7
6
27
5 Franklin v.d. Ende
6
6
7
7
26
Ik wens iedereen een gelukkig en gezond 2018.
Ria.
Koppeldarttoernooi.
Voor alle darters onder ons wordt er weer een
501 koppeltoernooi georganiseerd. Verdere informatie volgt nog.
Zorg dat je erbij bent.


7
501 darten november
Er was een afzegging van Patrisio. Na het kaarten trekken kregen we de volgende indeling.
Nol, Michel en Barbera. Nol had na vijf spellen de meeste punten. Op het volgende bord
speelde Ria, Willem en Frans samen. De winnaar hier was Frans. Op het volgende bord
Emmanuel, Kilian, Rebecca en Resi. Emmanuel had hier de meeste punten. Op het Laatste
bord speelde Aad, John en Carola. John ging hier met de meeste punten winnen.
december
Er werd dit keer door 14 personen gedart. Frans moest met en blessuren afhaken. Er werd op
vier borden gespeeld. Op bijna alle borden eindigde in een gelijke stand alleen op het bord
waar Kilian speelde was hij de gene met de meeste punten.
De Stand
501 Darten 17/ 18
sep okt nov dec Totaal
1 Arnold hendriksen
47
47
47 45
186
2 Emmanuel Mulder
47
45
47 44
183
3 Willem Holleman
46
48
44 43
181
4 John Reijmer
40
48
50 43
181
5 Michel Willemsen
48
43
44 46
181
6 Frans van Beers
49
44
47 40
180
7 Kilian Bergwerf
46
45
43 45
179
8 Barbera van Beers
40
49
44 46
179
9 Carola Simons
40
42
44 47
173
10 Resi van Beers
40
47
44 40
171
11 Ria Hendriksen
40
42
44 45
171
12 Rebecca van Beers
40
41
42 47
170
13 Aad Lagraauw
42
40
41 46
169
14 Patrisio Vermeij
40
42
41 44
167
15 Jaime Brugman
40
40
40 45
165
Allemaal fijne dagen en tot januari 2018
Ria


8
CLUBHUIS PROGRAMMA
3 januari Sjoelen en trainen voor darten
5 januari Grote Bingo
6 januari
NIEUWJAARSRECEPTIE van 14.00 tot
17.00 uur
10 januari Klaverjassen en Jokeren
17 januari Darten
19 januari Grote Bingo
24 januari JAARVERGADERING
31 januari Clubbingo
2 februari Grote Bingo
7 februari Sjoelen en trainen voor darten
14 februari Klaverjassen en Jokeren
16 februari Grote Bingo
21 februari Darten
28 februari Clubbingo
Komende en gaande mensen
Er is de afgelopen maanden n nieuw lid bijgekomen,
De heer Rens Oosterom, wij heten hem van harte welkom.
Er waren geen opzeggingen.


9
Wie zijn er jarig in Januari/februari
1 januari John Moens
3 januari Nel Holleman
4 januari Simon v.d. Marel
4 januari Coby van der Burg-Driessen
16 januari Nic van Leeuwen
18 januari Peter van den Berg
2 februari Kees Veerman
2 februari Nico Dijk
11 februari Ria Dammers
18 februari Cor Buis
25 februari Jaime Brugman
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag


10
Alle leden en donateurs die op de
nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn,
ontvangen een presentje van het
bestuur.


11
Jaarverslag 2017 w.s.v. V.T.M.
Algemeen:
We beginnen dit jaar op zaterdagmiddag 7 januari met de nieuwjaarsreceptie. Het weer is koud maar
het is droog. Toch zijn door de weersvoorspellingen een aantal mensen niet aanwezig. We hebben
wederom niet de burgemeester en wethouder uitgenodigd en ze zijn dus ook niet aanwezig. Toch zijn
er deze middag ruim 30 mensen op komen dagen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. De
hapjes en de drank van Michel worden erg gewaardeerd door de aanwezigen. En zo is de eerste
zaterdagmiddag van het nieuwe jaar een gezellige en geslaagde middag geworden.
Op woensdagavond 25 januari wordt de algemene ledenvergadering gehouden en er zijn 25 mensen
aanwezig (bestuur inbegrepen) en dit is erg weinig. De vergadering verloopt vlotjes en de contributie
voor leden wordt verhoogd, dit i.v.m. de geldhonger van KWBN. Na afloop ontstaat een discussie: als
je lid bent van V.T.M. moet er betaald worden voor V.T.M. activiteiten, terwijl dit bij andere verenigingen
gratis is. Wij bespreken dit en concluderen dat andere verenigingen dit al in de contributie hebben
doorberekend. De reden is dat wij ook kosten maken voor de Midweekwandeltochten, denk aan
verlichting, verwarming en schoonmaakkosten. Verder rekenen we nu 1,50 per Midweekwandeltocht
en na een aantal keer gelopen te hebben worden er cadeaus uitgereikt. .We willen hiermee gaan
stoppen en kijken of we dan 1,-- per Midweekwandeltocht gaan berekenen. Diverse vrijwilligers
ontvangen een cadeaubon voor bewezen diensten.
Onze marsen:
Kilometervretermars op zaterdag 11 maart:
Vanaf februari krijgt de kilometervretermars (32e) de nodige aandacht. Wij hebben 563 wandelaars
mogen ontvangen op za 11 maart en zijn hiermee erg tevreden. Ria heeft voor voldoende
krentenbollen gezorgd. Ook is er voor voldoende Schrobbeler gezorgd. Willem heeft met Carola de
wagenpost bemand en dat is goed verlopen. We hebben geen klachten ontvangen.
Oranjemars op donderdag 27 april:
We hebben 229 wandelaars mogen ontvangen. Het weer is goed te noemen met kleine kans op een
bui. Wel staat er veel wind. Ook moeten we bekijken of er niet om 8.30 uur gestart kan worden. Het is
best mogelijk dat veel wandelaars na het wandelen nog aan andere activiteiten willen deelnemen. We
hebben geen klachten ontvangen en alles is goed verlopen
Vertomars op zaterdag 24 juni:
We hebben 268 wandelaars mogen ontvangen en slechts 27 wandelaars gaan voor de 50km. 71
wandelaars kiezen 40km en 80 wandelaars gaan 30km wandelen. We hebben verder geen klachten
ontvangen.
Furieademars op zaterdag 7 oktober:
Het is op za 7 oktober eerst nog droog tot 10.00 uur, maar toen is het gaan regenen en hierdoor hebben
we 145 wandelaars mogen ontvangen. Er blijven hierdoor gewoon wandelaars weg. We hebben met
onze blauwe vaste pijlen de route uitgezet. Alles is verder goed verlopen op een paar wandelaars na
die niet wisten dat we met de vaste blauwe pijlen hebben gewerkt.
Midweektochten:
De midweektochten laten een constant aantal deelnemers zien. Veelal zijn Nel, Hennie en Ria op de
woensdag aanwezig. Af en toe valt Maarten in en ook Nol is regelmatig aanwezig op de woensdag Het
aantal wandelaar op de woensdagmorgen schommelt tussen de 20 en 30. De maand juli en de eerste
2 woensdagen van augustus zijn we gesloten
.
De spelactiviteiten:
Ook dit jaar zijn er op de woensdagavond spelactiviteiten gehouden. Bij het jokeren is Tiffany Buis de
winnaar geworden en bij het klaverjassen Franklin van der Ende. Bij het sjoelen is Marleen Vreugdenhil
de beste schijvenwerpster. Bij het darten is Ria Hendriksen de beste gooier. Het 501 darten wordt
gewonnen door Frans van Beers.


12
Vrijwilligers:
Ook dit jaar hebben wij als bestuur weer een beroep kunnen doen op een aantal leden die bereid zijn
hand- en spandiensten te verrichten. Een vereniging kan immers niet zonder vrijwilligers. Wij zijn blij
met deze vrijwilligers en bedanken hen dat zij op een of andere manier hun steentje hebben bij
gedragen. In de toekomst doen we graag weer een beroep op u.
We sluiten dit jaar af met 33 donateurs en 73 leden.
Maarten van der Meer
Secretaris w.s.v. V.T.M.


13
WANDELSPORTVERENIGING V.T.M.
Ria Hendriksen
Merellaan 1171
3145 GL Maassluis
tel. 010-5910055
arnria@gmail.com
Dr. Albert Schweitzerdreef 475
www.wandelcentrum-vtm.nl
3146 TA Maassluis
WANDELPROGRAMMA 2018
33e KILOMETERVRETERMARS
Zaterdag 10 maart 2018
Afstanden: 10-20-30-40 km.
Starttijd vanaf 8.00 uur
Sluiting 17.00 uur
5e ORANJE-MARS
Vrijdag 27 april 2018
Afstanden: 5-10-15-25 km.
Starttijd vanaf 9.00 uur
Sluiting 15.00 uur
62e VERTO-MARS
Zaterdag 23 juni 2018
Afstanden: 5-10-20-30-40-50 km
Starttijd vanaf 8.00 uur
Sluiting 18.00 uur
33e FURIE-ADEMARS
Zaterdag 6 oktober 2018
Afstanden: 7-15-20-30 km
Starttijden vanaf 8.00 uur
Sluiting 17.00 uur
MIDWEEKTOCHTEN
Iedere woensdag
Afstanden: 5-10-15km
Starttijd vanaf 9.00 uur
Sluiting 13.30 uur
Retouradres: 3145 GL 1171


14