1
63ste jaargang nummer 2 maart/april 2018
De Tippelaar
Retouradres: Wandelsportvereniging V.T.M.
p/a Merellaan 1171
3145 GL Maassluis


2
Bestuur wandelsportvereniging V.T.M.
te Maassluis
Voorzitter / Redactie
Ria Hendriksen
Merellaan 1171
3145 GL Maassluis
Tel: 010-5910055
Email: arnria@gmail.com
Secretaris / Leden administratie
Maarten van der Meer
Kluisweer 18
3155 BJ Maasland
Tel: 010-5921633
Email: vtm.secretaris@gmail.com
Penningmeester
Algemeen Bestuurslid
Linus Slaman
John Reijmer
Sportlaan 37a
Heldringstraat 2 zw
2678 VN De Lier
3144 CG Maassluis
Tel: 0174-512480
Email: a.slaman@kpnplanet.nl
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid
Henny Dammers-Eikmans
Nel Holleman
Havikstraat 22
van het Hoffdreef 32
3145 AE Maassluis
3146 BR Maassluis
Kantinecommissie
Michel Willemsen
Prins Bernardstraat 4
2691 VK `s-Gravenzande
Tel: 0174-413287 na 18.00 uur of 06-15325797
Erelid: Mevr. H.R. Dammers-Eikmans
Website van w.s.v. V.T.M. is: www.wandelcentrum-vtm.n
De Tippelaar verschijnt 5 x per jaar.
Kopij kunt u inleveren tot de 15e van de even maanden bij de redactie van de Tippelaar


3
Commissies wandelsportvereniging V.T.M.
Commissie 1 Contacten naar KWBN, regio West en ledenadministratie
Maarten van der Meer,
Kluisweer 18,
3155 BJ Maasland
Tel: 010-5921633
Email: vtm.secretaris@gmail.com
Commissie 2 Parcoursbouwers
Yvonne Maas de Baat,
Koppeldijk 4,
3079 TT Rotterdam
Tel: 06-44756552
Email: c.maasdebaat@chello.nl
Franklin van der Ende,
Maarland ZZ 92,
3231 CL Brielle
Tel: 0181-413322
Email: franklin8562@ziggo.nl
Commissie 3 Spelleiding, Felicitatie
Henny Dammers-Eikmans,
Havikstraat 22,
3145 AE Maassluis.
Tel: 010-5918844
Technisch Beheer
Willem Holleman,
van het Hoffdreef 32,
3146 BR Maassluis
Contributie ( betaalmaand januari ) 30,00 per jaar voor Leden en 15,00 voor Donateurs.
Tippelaar per post (niet woonachtig in Maassluis) kost 10,00 extra voor de portokosten.
Opzeggen van het lidmaatschap voor 15 oktober van het lopende jaar.
Betalingen: IBAN NL26INGB0003242262
t.n.v. w.s.v. V.T.M. Merellaan 1171, 3145 GL Maassluis
Clubhuisexploitatie:
Wordt verzorgd door 1 leidinggevende en 1 assistent.
Bereikbaar alleen op woensdag vanaf 8.00 uur 13.30 uur.
Of van 19.30 uur 22.30 uur op tel: 010-5990026


4
Voorwoord
Zo en nu weer het verhaaltje van de voorzitter. Op 10 maart is er de Kilometervretermars en
deze is goed bezocht. Na het tellen naderhand blijken er 430 wandelaars naar Maassluis te
zijn gekomen. Het is dan ook allemaal goed gegaan, we hebben alleen maar complimenten
gekregen. Op 27 april hebben we ook de Oranjemars afgehandeld. Er zijn 332 deelnemers op
komen dagen.
Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen bij het pijlen van de routes.
Als er nu meerdere mensen zich aanmelden, dan hoeft niet elke tocht door dezelfde mensen
van pijlen te worden voorzien.
Belangrijk
En dan het volgende: Er is in het bestuur geconstateerd dat de bond KWBN steeds meer geld
nodig heeft. En nu is besloten dat we geen donateurs meer hebben maar leden. We gaan het
dan wandelende leden en niet wandelende leden noemen. Wat er veranderd voor niet
wandelende leden is dat ze geen wandelpas en het blad wandel.nl en wandel.nl evenementen
niet meer ontvangen. Ook krijg je dan de korting van 1,00 niet meer tijdens de
wandeltochten. De bedragen die dan met ingang van 1 januari 2019 gelden zijn: Voor
wandelende leden + bond 30,00 en niet wandelende leden 15,00. Ook heeft iedereen
vanaf januari stemrecht tijdens de jaarvergadering. De wandelende leden moeten aan
Maarten van der Meer laten weten of ze niet wandelend lid willen worden. Dit moet voor
half oktober aan de bond doorgegeven worden. Midweekwandelaars let op, als u kiest voor
niet wandelend lid krijgt u geen korting op de midweekwandeltochten.
Voorzitter Ria Hendriksen


5
Jokeren 14 maart
Helaas was ik er zelf niet vandaar alleen de uitslag.
12 april
Hier was Ria Dammers niet aanwezig maar ze had geen vervanging!!! De stand
Jokeren 17/ 18 sep okt nov dec jan feb mrt apr Totaal
1 Tiffany Buis
68 48 75 59 88 84 64 57
543
2 Ria Dammers
51 66 65 66 83 90 55 74
550
3 Cor Buis
98 92 76 48 78 95 75 57
619
4 Kevin Riem
76 102 83 121 60 49 70 74
635
Weer tot 9 mei voor de een na laatste ronde.
Klaverjassen 14 maart
Helaas was ik zelf niet in staat om te komen maar Ria Hendriksen was zo goed om voor mij te spelen.
11 april
Wil Smienk was ziek en werd vervangen door Leny Vreugdenhil, het was gezellig maar er was veel drukte.
De stand
Klaverjassen 17/ 18
dec
jan
feb
mrt
apr
Totaal
1 Wil Hamers
2585 3232 3045 3826 2891 25014
2 Marleen Vreugdenhil 3409 2927 3084 3253 2452 24425
3 Henny Dammers
3178 3277 3190 2741 2983 24293
4 Riet Rietdijk
2921 2747 2739 3430 3083 24235
5 An Schippers
2832 2988 2770 3207 3112 24087
6 Wil Smienk
2742 3177 2860 2680 2762 22944
7 Franklin v.d. Ende
3355 2927 2905 2794 3112 22659
8 Maarten v.d. Meer
2990 2981 2863 2505 2681 22627
We zien elkaar weer op 9 mei.
Henny
Sjoelen 7 maart 2018.
We waren met drie personen om te sjoelen. We gingen in het begin gelijk op. Bij de laatste twee spellen
kwam er een verschil en zo kwam het dat Ria de tien punten verdiende.
4 april
We waren vanavond met drie sjoelers. Het was dit keer niet zo spannend omdat Marleen erg goed in vorm
was. Ze stond vanaf spel twee bovenaan en kreeg daarom de tien punten van de avond.
De stand
Sjoelen 17/ 18
sep okt nov dec jan feb mrt apr Totaal
1 Ria Hendriksen
10 10
9
9
9
8
10
9
74
2 Marleen Vreugdenhil
8
9
10
8
10 10
8
10
73
3 Aad Lagraauw
9
8
8
10
8
9
9
8
69
4 Riet Rietdijk
7
7
7
6
7
8
7
7
56
5 Franklin v.d. Ende
6
6
7
7
6
8
7
7
54


6
501 darten 21 maart
Er waren vijf afzeggingen. Dat heb je als er een gezin met wintersportvakantie gaat. Ik hoop dat ze het
gezellig hebben gehad. Er werd dus op twee borden gespeeld. Michel, Willem, Emmanuel en Ria speelde
samen. Willem had na vijf spellen de meeste punten. Op het andere bord speelde Arnold, Carola, John en
Patrisio. Hier had Arnold de meeste punten.
25 april
Er is weer via de kaarten een indeling gemaakt. Op het eerste bord speelde Arnold, Emmanuel en Patrisio
Het geluk was aan Emmanuel z n zijde want hij verzamelde de meeste punten. Op het tweede bord speelde
Michel, John en Willem. De meeste punten werden door Willem verzameld. Er waren zeven afzeggingen.
De stand
501 Darten 17/ 18
sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun Totaal
1 Arnold hendriksen
47 47
47
45 46 46 49 44
371
2 Emmanuel Mulder
47 45
47
44 44 45 45 48
365
3 Willem Holleman
46 48
44
43 45 44 47 48
365
4 John Reijmer
40 48
50
43 46 42 45 46
360
5 Barbera van Beers
40 49
44
46 47 47 40 40
353
6 Frans van Beers
49 44
47
40 44 48 40 40
352
7 Kilian Bergwerf
46 45
43
45 47 45 40 40
351
8 Michel Willemsen
48 43
44
46 43 42 41 41
348
9 Carola Simons
40 42
44
47 40 44 42 40
339
10 Rebecca van Beers
40 41
42
47 46 40 40 40
336
11 Ria Hendriksen
40 42
44
45 40 40 43 40
334
12 Patrisio Vermeij
40 42
41
44 40 42 40 43
332
13 Resi van Beers
40 47
44
40 40 40 40 40
331
14 Aad Lagraauw
42 40
41
46 40 40 40 40
329
15 Jaime Brugman
40 40
40
45 40 40 40 40
325
Tot volgende keer maar weer.
Ria
CLUBHUIS PROGRAMMA
2 mei
Sjoelen en Darten
9 mei
Klaverjassen en Jokeren
16 mei
501 Darten
23 mei
Clubbingo
25 mei
Grote Bingo
30 mei
Extra avond
6 juni
Sjoelen en Darten
8 juni
Grote Bingo
13 juni
Klaverjassen en Jokeren
20 juni
501 Darten
22 juni
Grote Bingo
23 juni
VERTOMARS
27 juni
Clubbingo
7 juli
DARTTOURNOOI


7
Komende en gaande mensen
Er zijn de afgelopen maanden drie nieuwen leden bij gekomen.
Mevrouw Sjaan Verheij uit Maasland,
Mevrouw Hanneke Reintjes Leenheer en de heer Loek Reintjes, beide uit Maassluis.
Wie zijn er jarig mei en juni
2 mei
Wil Smienk
8 mei
Franklin van der Ende
8 mei
Carola Simons
10 mei
Sjaak Bonten
21 mei
Loek Reintjes
22 mei
John Reijmer
28 mei
Agnes Groothuizen
31 mei
Maarten van den Berghe
1 juni
Arjen v.d. Berg
3 juni
Dirk Vreugdenhil
3 juni
Carla Prins-Willemsen
4 juni
Nel van Dijk
5 juni
Frans van Beers
13 juni
Jannie Willemsen
15 juni
Emmanuel Mulder
17 juni
Maarten Koek
24 juni
Hans Horsman
Namens de vereniging gefeliciteerd en een fijne dag gewenst


8
Zaterdag 7 JULI
KOPPEL Darttoernooi
Beste Darters,
Dit jaar hebben we er wederom voor gekozen om een KOPPEL darttoernooi te organiseren.
Je mag zelf met een `vaste maat komen. Wij kunnen er ook een voor je regelen op de dag
zelf.
Waar:
VTM
Aanwezig:
10:30 inschrijven
Start:
11:00 uur
Kosten:
5,00 p.p.
Graag even opgeven, zodat we weten met hoeveel koppels we van start zullen gaan. We gaan
weer voor een gezellige, sportieve dag zorgen. Voor meer informatie en/of opgeven kun je
terecht bij John:
06-50913089
Frans: 06-16886737


9
EEN MOP
Een super aantrekkelijke man besloot dat hij het recht had de perfecte vrouw te trouwen, zodat ze
samen bijzonder mooie kinderen konden verwekken. Met die gedachte ging hij op zoek naar de
perfecte vrouw. Het duurde niet lang of hij vond een boer die drie bijzonder mooie dochters had,
alle drie benamen ze hem zijn adem, zo mooi waren ze. Hij vertelde de boer wat zijn plannen waren
en vroeg toestemming met n van zijn dochters te trouwen. De boer antwoordde slechts met: Ze
zijn er alle drie aan toe om te trouwen, dus ben je op de goede plek. Neem ze allemaal een keer mee
uit en neem degene die je wilt. De man ging op stap met de eerste dochter. De volgende dag vroeg
de boer wat hij van zijn eerste dochter vond. Nou, zei de man, ze heeft slechts een heeeeeeel
klein beetje, niet dat je het kunt zien hoor, maar ze heeft kromme tenen. De boer knikte en stelde
voor dat de man met n van de andere dochters uit moest gaan. Aldus vertrok de man met de
tweede dochter. De volgende dag vroeg de boer weer wat hij van zijn dochter vond. Nou,
antwoordde de man, ze is slechts een heeeeel klein beetje, niet dat je het kunt zien hoor, maar ze is
een beetje scheel. De boer knikte en stelde de man voor om dan maar met de derde dochter uit te
gaan om te zien of deze de ware zou kunnen zijn. En zo gebeurde het. De volgende ochtend haastte
de man zich naar de boer en vertelde enthousiast: Zij is perfect, helemaal perfect. Zij is degene met
wie ik wil trouwen!!! En dat gebeurde nog diezelfde dag. Maanden later werd de baby geboren.
Toen de man op de kraamafdeling kwam schrok hij zich een ongeluk: de baby was het lelijkste,
meest zorgwekkende zielige persoontje dat je je kunt voor stellen. Hij haastte zich naar zijn
schoonvader en vroeg hem hoe het heeft kunnen gebeuren dat, gezien de schoonheid van zijn
ouders, het kind zo verschrikkelijk lelijk was. Nou, legde de boer uit, ze was slechts een
heeeeeeel klein beetje, niet dat je het kon zien hoor, zwanger toen je haar ontmoette.


10
Huidig Bestuur:
Voorzitter
Mevr. R. Hendriksen-van Leeuwen
Merellaan 1171
3145 GL Maassluis
Tel. (010) 591 00 55
Email: arnria@gmail.com
Secretaris
Dhr. M.P. van der Meer
Kluisweer 18
3155 BJ Maasland
Email: vtm.secretaris@gmail.com
Penningmeester
Algemeen Bestuurlid
Dr. Albert Schweitzerdreef 475
Dhr. A.J. Slaman
Mevr. H. Dammers-Eikmans 3146 TA Maassluis
Burg Cramerlaan 86
Havikstraat 22
Tel. (010) 599 00 26
2678 AN De Lier
3145 AE Maassluis
www.wandelcentrum-vtm.nl
Kantinebeheer
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid
Dhr. M. Willemsen
Dhr. J.T Reijmer
Mevr. N. Holleman
Prins Bernhardstraat 4
Heldingstraat 2 zw
van het Hoffdreef 32
2691 VK s-Gravenzande
3144 CG Maassluis
3146 BR Maassluis
Tel. (0174) 41 32 87
L.S.,
Wij heten u van harte welkom als lid / donateur bij onze wandelsportvereniging V.T.M. Naast wandelactiviteiten is er op iedere woensdagavond
clubavond
met
darten,
sjoelen,
kaarten
en
bingo.
U
leest
hier
meer
over
in
ons
clubblad
De
Tippelaar ,
die
5
keer
per
verenigingsjaar
verschijnt.
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en bij de aanvang van het lidmaatschap / donateurschap betaalt u contributie over de nog
niet verstreken maanden van het lopende verenigingsjaar. Hierna betaalt u steeds de jaarlijks verschuldigde contributie in de maand januari.
Wilt u s.v.p. zelf het verschuldigde bedrag overmaken op het onderstaande rekeningnummer, er worden nl. geen acceptgiro s verstuurd.
Wij verzoeken u het ledenaanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen.
U geeft daarmee tevens toestemming dat uw gegevens worden geregistreerd in een ledenbestand.
Hieronder de verschillende mogelijkheden met bijbehorende tarieven:
Contributie lidmaatschap
w.s.v. V.T.M. inclusief De Tippelaar
30,--
Contributie donateurschap
w.s.v. V.T.M. inclusief De Tippelaar minimaal)
15,--
Verzending van De Tippelaar per post (niet woonachtig in Maassluis / Maasland)
10,--
IBAN:
NL26 INGB 0003 2422 62
Namens het bestuur,
R. Hendriksen- van Leeuwen
Voorzitter


11
Ledenadministratie
Dhr. M.P. van der Meer
Kluisweer 18
3155 BJ Maasland
Tel. (010) 592 16 33
E-mail: vtm.secretaris@gmail.com
Bezoekadres clubgebouw
Wandelcentrum V.T.M.
Dr. Albert Schweitzerdreef 475
3146 TA Maassluis
Tel. (010) 599 00 26
Website: www.wandelcentrum-vtm.nl
Aanmeldingsformulier
Ja: Noteert u mij s.v.p. als nieuw V.T.M.-lid
30,--
Wil De Tippelaar WEL / NIET
ontvangen
Ja: Noteert u mij s.v.p. als nieuwe V.T.M.-donateur
15,--
Wil De Tippelaar
WEL / NIET
ontvangen
Ja: Ik ontvang De Tippelaar per post
10,--
Indien u niet in Maassluis of Maasland woont
Mevr. / Dhr.
VOORLETTERS:
TUSSENVOEGSELS (VOLUIT):
ACHTERNAAM:
ROEPNAAM:
ADRES:
NR.: ____
POSTCODE:
WOONPLAATS:
GEBOORTEDATUM:
TELEFOONNUMMER:
GSM:
E-MAIL:
HANDTEKENING:
Graag inleveren bij een bestuurslid of opsturen naar de ledenadministratie.


12
WANDELSPORTVERENIGING V.T.M.
Ria Hendriksen
Merellaan 1171
3145 GL Maassluis
tel. 010-5910055
arnria@gmail.com
Dr. Albert Schweitzerdreef 475
www.wandelcentrum-vtm.nl
3146 TA Maassluis
WANDELPROGRAMMA 2018
34e KILOMETERVRETERMARS
Zaterdag 9 maart 2019
Afstanden: 10-20-30-40 km.
Starttijd vanaf 8.00 uur
Sluiting 17.00 uur
6e ORANJE-MARS
Zaterdag 27 april 2019
Afstanden: 5-10-15-25 km.
Starttijd vanaf 9.00 uur
Sluiting 15.30 uur
62e VERTO-MARS
Zaterdag 23 juni 2018
Afstanden: 5-10-20-30-40-50 km
Starttijd vanaf 8.00 uur
Sluiting 18.00 uur
33e FURIE-ADEMARS
Zaterdag 6 oktober 2018
Afstanden: 7-15-20-30 km
Starttijden vanaf 8.00 uur
Sluiting 17.00 uur
MIDWEEKTOCHTEN
Iedere woensdag
Afstanden: 5-10-15km
Starttijd vanaf 9.00 uur
Sluiting 13.30 uur
Retouradres: 3145 GL 1171